Zorgen voor verbinding bij gezinnen

25 oktober 2017

Match

Na de match “Zorgen voor verbinding bij gezinnen” is er een afspraak gemaakt tussen School Oost en WijZijn Traverse. De vraag was hoe kunnen we verbindingen leggen m.b.t. het jongerenwerk en de gezinnen.
Er werd bijv. een ochtend georganiseerd voor ouders van de onderbouw over het thema voorlezen in samenwerking met de Voorlees Express.
Er kwamen die ochtend 12 moeders en we zijn samen in gesprek gegaan over het belang van voorlezen en taal. Ook was er een taal ambassadeur van Bergen op Zoom aanwezig die zelf laaggeletterd is/was en vroeger haar kinderen niet kon voorlezen of helpen met huiswerk.

De ouders van de taalambassadeur waren vroeger ook laaggeletterd en daardoor is ze nooit ondersteund door haar ouders. Dit verhaal maakte indruk en de aanwezige moeders herkende zich in het verhaal. Diverse ouders van de moeders die aanwezig waren zijn vroeger of zijn nog laaggeletterd. Kortom een inspirerende ochtend met een ervaringsdeskundige!
De match loopt nog door en geven nog diverse kansen voor de toekomst…