Zorg goed voor jezelf!

21 oktober 2021

Evenementnieuws

De uitspraak ‘voorkomen is beter dan genezen’ is iedereen wel bekend, maar tijdens de Maatschappelijke Beursvloer in RSG ’t Rijks op 11 oktober bleek dit weer de kern van het verhaal. Hoe goed artsen ook zijn en hoe prettig zorg kan worden geregeld, het ís gewoon fijner als je er geen aanspraak op hoeft te maken.

Balans vinden

Diederik Gommers, professor Intensive Care Medicine bij het Erasmus MC in Rotterdam, was speciaal voor deze avond naar Bergen op Zoom afgereisd om te vertellen over het belang van preventie. “Om de drukte van je werk, je gezin, je leven beter aan te kunnen is het belangrijk om balans te vinden en gezond te leven. Voor mij betekent dat voldoende slapen, veel wandelen en goed eten.”

Gezonde levensstijl

Tijdens de hele coronaperiode is gebleken dat veel mensen toch wel beter voor zichzelf zijn gaan zorgen. Vanuit de zaal komen voorbeelden van ‘vroeger naar bed’, ‘meer structuur in het leven’, ‘meer wandelen’, soms zo fanatiek dat “de buren wel zullen denken, ‘heb je haar ook weer!’”

Diederik geeft aan dat hij heus niet vindt dat iedereen ineens extreem veel moet gaan sporten: “Ik heb daar ook niks van te vinden. Ik wil alleen meegeven dat met een gezonde levensstijl je de kwaliteit van leven flink verbetert. Je bent de baas over je eigen lichaam.” Vitaliteit zorgt er dus voor dat je niet in het ziekenhuis terechtkomt en daar wordt iedereen beter van.

Vitale wijken

Vitaliteit kan ook betrekking hebben op hele wijken, vertelt Lisette Plasmans van WijZijn Traverse Groep: “Met ons project ‘Zoom-in’ streven we naar buurten waar de inwoners een positieve gezondheid ervaren, doordat ze zich er veilig én thuis voelen. Samen met de wijkbewoners kijken we naar wat men wil, wat men kan en wat men nodig heeft. Dit gebeurt in de wijken Gageldonk en Warande in Bergen op Zoom.”

Succesverhaal

Een van de ‘succesverhalen’, is dat van Corné. Hij raakte door omstandigheden dakloos en verslaafd, maar is inmiddels afgekickt en staat weer positief in het leven. Corné vertelt dat Zoom-in ervoor zorgde “dat de juiste instanties met elkaar in gesprek gingen, waardoor er eindelijk weer deuren opengingen.” Hij kon als vrijwilliger aan de slag bij Iwaz. “Door mijn werk hier, is bij mij de creativiteit weer teruggekomen. Als ik dit werk niet had gehad, was ik misschien wel weer teruggevallen in mijn depressie en verslaving.”

Zo blijkt dat gezondheid meer is dan alleen gezond eten en genoeg bewegen. Leefomstandigheden spelen zeker een rol.

Ongezonde cijfers

Maar zelfs als de leefomstandigheden gunstig zijn, valt op dat mensen niet goed voor zichzelf zorgen. Dit blijkt uit de cijfers die wethouder Sociaal Domein van de Gemeente Bergen op Zoom, Mignon van der Zwan ons toont: iets meer dan de helft van de volwassenen sport 1 keer per week en maar een derde van de 65-plussers voldoet aan beweegnorm (2,5 uur per week ‘matig intensief’ bewegen). Slechts 16% van de jongeren beweegt dagelijks (1 uur of meer). Misschien wel daarom dat een derde van de jongeren overgewicht heeft (waarvan 14% zelfs obesitas).

Mignon: “Daar willen én moeten we wat aan doen! Het Lokaal Preventieakkoord is een stap in de goede richting. We hopen daarom dat veel bedrijven en organisaties meedenken en meedoen, om medewerkers en collega’s gezonder te krijgen.

Workshop Positieve Gezondheid

Hierover gaan de aanwezigen tijdens workshops over Positieve Gezondheid luisteren naar en praten over Mentaal en Fysiek fit zijn. Hoe krijg je inzicht in hoe het met mensen gaat? Het ‘spinnenweb’ is hiervoor een goede methode, en met elkaar worden de opmerkelijke uitkomsten gedeeld. Ook wordt er gekeken naar de manieren waarop binnen bedrijven en organisaties het welzijn van de medewerkers aandacht kan krijgen en eventueel kan worden verbeterd.

Bijzondere initiatieven

Wat kunnen we van elkaar leren en waarin kunnen we iets voor elkaar betekenen? Met deze vraag sluiten we plenair af. De groepsleiders vertelden wat er in hun groep het meest in het oog sprong, welke voorbeelden er zijn voor bijzondere initiatieven of originele ideeën. Tenslotte werd nogmaals de vraag gesteld wie er wil meedoen aan het gratis trainingsaanbod ‘Positieve Gezondheid’ van de gemeente Bergen op Zoom?

Geweldige opbrengst

Een aantal partners sluit de avond af met het leggen van contacten voor een mogelijke samenwerking. “Wij hebben op de afgelopen bijeenkomsten zoveel nieuwe ideeën opgedaan en zoveel matches gemaakt. Dit alleen al is voor ons een geweldige opbrengst van ons lidmaatschap aan dit prachtige netwerk!” zegt Stefanie Verdaasdonk van BlijGebit enthousiast.

Heb jij nog wensen en/of ideeën die inhoud kunnen geven aan het Lokaal Preventieakkoord? Laat het ons weten via info@sameninderegio.nl.

Op onze themapagina Lokaal Preventieakkoord vind je een overzicht van ideeën die er tot nu toe zijn. Misschien wil je aansluiten bij een van de initiatieven of heb jij iets dat niet mag ontbreken? We horen het graag!

Foto’s

Klik op de foto voor een overzicht van alle foto’s: