Werkgeverscongres De Wasstraat verrijkt!

8 maart 2022

Evenementnieuws

In 2019 beloofden we de arbeidsmarkt in beweging te zetten. En dat hebben we gedaan! Maar er kan nog meer. Tijdens het Werkgeverscongres De Wasstraat in theater De Maagd werd duidelijk hoe.

Breder kijken

Het plenaire gedeelte begon met een pakkende video waarin wordt aangetoond hoe belangrijk het werk van ‘makers’ is. Joost de Jongh van Curio sprak over het belang van goed beroepsonderwijs. En de noodzaak van samenwerken met bedrijfsleven. Milou Grijpink van Defensie legde uit hoe belangrijk het stimuleren van de ontwikkeling van medewerkers is. Zij vertelde over het HR-ecosysteem en het juist inzetten en uitwisselen van personeel. Vervolgens was er aandacht voor het herverdelen van werk.

Het gaat om mensen

De aanwezigen vanuit bedrijfsleven, organisaties, overheid en onderwijs luisterden als laatste naar het inspirerende verhaal van coach en ondernemer Martin Kniest. Kniest is eigenaar van een aantal wasstraten in Deventer en omgeving. In zijn bedrijf, Matz Social, werken vooral mensen vanuit het Landelijk Doelgroep Register, statushouders, ex-gedetineerden en andere doelgroepen. Hij vertelt waarom: “Werken met deze mensen verrijkt je als persoon.”

Wasprogramma van workshops

Om de afstand tot de arbeidsmarkt van werkgevers te verkleinen werd hen een speciaal wasprogramma aangeboden. Vanuit Our Workflow maakten werkgevers kennis met het leerwerktraject op maat voor jonge nieuwkomers. Men leerde enkele deelnemers kennen van het project. WSP West-Brabant en Kornee van Terheijden van TORIO en Van Terheijden Rioleringsbeheer leerden de bezoekers anders te kijken naar werk vanuit inclusiviteit.

Aan de slag

Bibliotheek West-Brabant gaf een workshop over taal: niet alle werkgevers en medewerkers weten of hun collega’s de Nederlandse taal wel goed machtig zijn. WSP Werkcentrum Brabantse Wal legde samen met Martin Kniest een aantal pittige stellingen voor.

De werkgevers zijn verleid en zij zien kansen voor nieuwe werktalenten. Zij kregen een emmer met info mee met daarin ook een gratis wasbeurt voor hun auto aangeboden door Washin7. Nu aan de slag en werk maken van werk!

Werkgeverscongres in beeld

Bekijk hier alle foto’s van het Werkgeverscongres De Wasstraat.

En kijk hieronder naar een kort videoverslag van de bijeenkomst: