Werkgeverscongres De Wasstraat biedt nieuwe kijk op werk

18 oktober 2021

Actueel

Er zijn veel knelpunten op de arbeidsmarkt. Te veel werkzoekenden staan aan de kant en vacatures worden niet ingevuld. Hier willen we iets aan doen door de handen ineen te slaan en samen met o.a. WSP Werkcentrum Brabantse Wal, Our Workflow en MKB-netwerk Bergen op Zoom door werkgevers gezamenlijk te informeren.

Dit doen wij tijdens het Werkgeverscongres ‘De Wasstraat’ op dinsdag 8 maart 2022 in De Maagd. Het is van belang dat werkgevers en werknemers zich gehoord voelen. Wij willen zorgen voor meer inzichten in het verduurzamen van werk door middel van inclusief herverdelen en slimmer organiseren van werkzaamheden.

Gastspreker Martin Kniest

Martin Kniest is eigenaar van een aantal wasstraten in Deventer en omgeving. In zijn bedrijf, Matz Social, werken vooral mensen vanuit het LDR, statushouders, ex-gedetineerden en andere doelgroepen vanuit UWV. Hij wil andere werkgevers graag verleiden om dit ook te gaan doen. Op landelijke tv heeft hij in 2021 bij NPO een eigen tv-programma gehad. De documentaire ‘De Wasstraat’ gaat om de mensen, wat ook de drijfveer voor deze werkgever is.

Afstand verkleinen

Niet alleen kandidaten kunnen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, soms hebben ook werkgevers een grote afstand tot deze talenten. Wij gaan werkgevers verleiden om kansen te zien voor nieuwe werktalenten. Hiermee gaan wij samen aan de slag!

Aanmelden

Ben je er bij op 8 maart 2022 van 13.00 uur tot 17.00 uur? Zet het in je agenda en meld je aan!