We zijn zelf het medicijn

20 september 2021

Partnernieuws

Op dinsdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag en wordt er in verschillende gemeenten stilgestaan bij dementie en de impact ervan op hen die eraan lijden en hun mantelzorgers. Dit jaar is het thema ‘de vele gezichten van dementie’. Door WijZijn Traverse Groep worden kleinschalige activiteiten georganiseerd met ontmoetingen, uitwisselen van ervaringen en informatie, en ruimte voor creativiteit. Verder zorgen zij ervoor dat ze in de wijken aandacht hebben voor de signalering en preventie.

We zijn zelf het medicijn

Daarbij is er volop aandacht voor de regionale campagne ‘We zijn zelf het medicijn’ van GGD West-Brabant. Deze campagne richt zich op de preventie van dementie, want uit recent onderzoek blijkt dat 30% van de gevallen dementie te voorkomen is.

Met een aantal kleine aanpassingen in onze leefstijl kunnen we de hersenen gezond houden. Daarmee verklein je de kans op dementie en vergroot je bovendien je gehele gezondheid. In de campagne staan drie leefstijladviezen centraal:

  • Blijf nieuwsgierig (heb een doel, een hobby, iets leren, een eigen tuintje)
  • Eet gezond (veel groente en fruit, rook niet)
  • Beweeg regelmatig (ga wandelen of zwemmen, blijf bezig)

Hoe doen zij het?

De campagne ‘We zijn zelf het medicijn’ richt zich vooral op mensen in de leeftijdscategorie van 40 tot 75 jaar. WijZijn Traverse Groep is op vele gebieden actief in de wijken en biedt een breed pallet aan diensten en ondersteuning. Zij willen bijdragen aan een gezonde en vitale sociale basis in de regio met aandacht voor kwetsbare inwoners. Preventie, signalering en ondersteuning zijn hierbij essentieel; ook (en misschien wel juist) voor mensen die zelf met (beginnende) dementie te maken hebben en voor hun naasten die als mantelzorger betrokken zijn.

WijZijn Traverse Groep heeft via intranet medewerkers op de hoogte gebracht van de campagne. Enerzijds voor bewustwording, daarnaast met de vraag om de link te maken met hun klanten en activiteiten. Mantelzorg Brabantse Wal heeft de boodschap van de campagne gedeeld met hun mantelzorgers via een nieuwsbrief. Het team van Activiteiten en Beweegwijzer heeft de brochure verspreid bij hun activiteiten en bijeenkomsten, en het Odensehuis heeft de banner geplaatst en delen het foldermateriaal op de dagen dat ze open zijn.

Help jij mee?

Jij kunt met je organisatie of bedrijf ook ‘vriend van de campagne’ worden. Dat betekent helpen om de campagneboodschap uit te dragen. Bijvoorbeeld door:

  • Een bericht te plaatsen op intranet, in een nieuwsbrief of op social media
  • Poster(s) op te hangen
  • Een filmpje af te spelen in de wachtkamer
  • Flyers neer te leggen of uit te delen
  • Een banner neer te zetten bij een activiteit
  • De banner van de campagne te gebruiken in de handtekening

De GGD West-Brabant voorziet vrienden van de campagne kosteloos in bovengenoemde materialen en voorbeeldberichten.

Word ook vriend van de campagne en help mee om de campagneboodschap uit te dragen. Samen gaan we voor een gezond West-Brabant!

Meer informatie over de campagne vind je op: www.wezijnzelfhetmedicijn.nl/westbrabant.