Wat je alleen niet kan, kun je samen wel bereiken

20 april 2021

In de spotlight

Al vanaf het prille begin is Rabobank Zuidwest-Brabant erbij. Ze behoren tot de ‘founders’ van Samen in de Regio. Niet zonder reden, want bij de bank zijn ze bijzonder enthousiast over ons netwerk. “Het past heel erg bij de roots van de bank. Raiffeisen legde de basis voor het gedachtegoed van de coöperatieve Rabobank en zei al ‘Wat je alleen niet kan, kun je samen wel bereiken’ en dat zit bij uitstek ook bij Samen in de Regio”, vertelt Mariëlle Franken, adviseur Marktbewerking, Communicatie & Coöperatie bij Rabobank Zuidwest-Brabant.

Impact maken met Samen in de Regio

Wat Samen in de Regio voor Mariëlle zo waardevol maakt, is de intensieve betrokkenheid van zowel de partners als het team dat het netwerk zo sterk draaiende houdt: “Het blijft niet bij praten, maar het draait juist om het in actie komen. Ik denk dat je de spijker op zijn kop slaat als je zegt dat het heel concreet is. Het gaat om impact maken. Samen in de Regio is geen praatclubje. Praten hoort er wel bij, maar het is niet het uiteindelijke doel.”

De positiviteit van het netwerk wordt ook breed binnen de Rabobank gedeeld: “Er heerst een grote betrokkenheid bij de collega’s. We zijn met veel ambassadeurs. Het is mooi om te zien dat we het met z’n allen aan willen gaan”, vertelt Mariëlle enthousiast. Ze roept ook andere organisaties en ondernemers op om lid te worden: “Het is zo waardevol. Je doet mee aan een samenwerking van zoveel verschillende bedrijven. Je hebt altijd wel ergens raakvlakken, je kunt altijd wat inbrengen. En uiteindelijk krijg je er ook altijd iets voor terug. Die twee kanten maken het mooi.”

Samenwerking zoeken

In de afgelopen jaren hebben ze bij de Rabobank op verschillende manieren de samenwerking gezocht met ons netwerk: “Er is altijd heel nauw contact met het team van Samen in de Regio. Als ze met een vraag komen, zoeken we binnen de bank of er iemand is die daar invulling aan kan geven. Vorig jaar werden bijvoorbeeld vrijwilligers gezocht voor het uitgeven van maaltijden bij de Voedselbank. Toen zijn twee medewerkers van ons gaan helpen”, benoemt Mariëlle een concrete situatie.

Maar onlangs kon de Rabobank ook nog heel concreet iets betekenen voor een andere partner: “We hadden een koffieautomaat over. Die hebben we aangeboden en gaat nu naar Camping Uit & Thuis”, vertelt Mariëlle. Ze vond ook de purpose colleges de afgelopen tijd erg waardevol: “De thema’s die daar behandeld werden passen goed binnen de thema’s die de bank wil adresseren. Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid en economische groei.”