Wat boompjes opzetten!

5 september 2017

Match

Op de derde woensdag van maart was het boomplant dag. Vanwege de verkiezingen was de officiële feestdag vervroegd, maar als onderdeel van het plan “Bergen op Zoom, een stad om op te eten!” heeft onze partner Rotaryclub Bergen op Zoom-noord wel op 21 maart jl. aan 6 deelnemende scholen en een buurtcomité een appelboom overhandigd.

Mireille Vrijenhoek, voorzitter van Rotaryclub Bergen op Zoom-noord gaf een toelichting op de plannen in het kader van het project “Bergen op Zoom, een stad om op te eten!” Het plan is ontsproten aan het idee van Rotary om wereldwijd al haar clubs bomen te laten planten en zo de wereld te vergroenen. Rotary BoZ-noord heeft hiervoor een aantal groeninitiatieven van scholen en wijkverenigingen in Bergen op Zoom samengebracht wat geleid heeft tot het plan(ten) om gezamenlijk een route van eetbare planten door de stad te gaan realiseren, een zogenaamde plukroute. De gemeente is zo enthousiast dat zij zelfs de ambitie heeft uitgesproken om het plan uit te breiden naar de hele Brabantse Wal.

Bij de eerste Montessorischool waren de leerlingen van de onderbouw verzameld in een grote zaal om de boom in ontvangst te nemen. De Montessori was al bezig het met vergroenen van haar plein. Deze appelboom krijgt daar ook een mooi plekje.

Deelnemende partijen op dit moment zijn de initiatiefnemers van de plukroute, die naast eetbare bomen pleitten voor allerlei soorten eetbaar groen in de stad. Er zijn nu 7 basisscholen die hun pleinen willen verduurzamen. Het Natuurpodium verzorgt een lespakket inclusief workshop voor leerlingen van groep 7 behorend bij hun eerste boom. En er zijn inmiddels al 3 bewonersgroeperingen aangesloten: buurtcommissie Noordgeest, buurtcomité Zilverstrand en de bewoners van het Klaproosplein. De gemeente en onze partners Stadlander en WijZijn denken met hun mee. Daarnaast zijn er nog meer belangstellende partners van Samen In De Regio zoals Grazimediade SteenspilRotary Brabantse Wal en roeivereniging Aquarius. Er zijn ook gesprekken gaande met partijen die de deelnemende partijen kunnen gaan ondersteunen in het onderhoud van de route zoals  ZEP XL, WVS en hoveniers.

Wilt u hier ook deel van uit gaan maken? Meldt u zich dan via de site Rotaryclub Bergen op Zoom-noord

Op zondag 22 april a.s. is het World Earth Day, dan organiseert Rotaryclub Bergen op Zoom-noord een fietstocht langs de plukroute. Dit jaar zal er nog geen fruit in de bomen hangen, maar de deelnemende locaties zorgen voor ander vermaak.