Vooruitstrevende samenwerking SDW en S&L Zorg

13 september 2018

Match

Als netwerkorganisatie heeft Samen in de Regio speciaal oog voor verbindingen tussen ondernemers, overheid, onderwijs en maatschappelijke organisaties op de Brabantse Wal. Vandaar dat zij ook de bijzondere samenwerking opmerkte tussen twee organisaties die beide als partner zijn aangesloten bij het netwerk van Samen in de Regio, S&L Zorg en SDW. Beide organisaties verlenen zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Sinds kort werven zij samen nieuwe medewerkers voor één specialistische flexpool. De nieuwe collega’s gaan op flexibele basis voor beide organisaties werken, het gaat om één functie, met een contract bij beide organisaties.

Flexibiliteit én veel afwisseling in het werk
Met de specialistische flexpool bieden SDW en S&L Zorg een prachtige job; je maakt kennis met twéé vooraanstaande aanbieders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, met veel afwisseling in werk en werkplek en de mogelijkheid om je expertise overal te laten zien en in te zetten. Volgens Roos van Merode, Adviseur arbeidsmarkt bij S&L Zorg, is één ding zeker, “het intensieve contact met de collega’s van een andere organisatie is hoe dan ook voor beide partijen van veel toegevoegde waarde, is het niet op korte termijn, dan vast en zeker op lange termijn.”

Verbinding op de werkvloer en op bestuurlijk niveau
Roos van Merode van S&L Zorg en Karin Kaslander, Hoofd Flexbureau, cliëntparticipatie, informele zorg en vrijetijdsbesteding bij SDW ontmoetten elkaar jaren geleden in een grootschalig overleg tussen zorgverleners. Begin van dit jaar zochten zij elkaar op en besloten samen op te trekken in de aanpak rondom de problematiek van het personeelstekort op de doelgroep van cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG). Dit proces kende grote uitdagingen, meer dan aanvankelijk gedacht. Volgens Kaslander van SDW vraagt het een hele andere manier van denken: “We zijn gewend in ons denken en doen heel dicht bij onze eigen organisatie te blijven. Hoewel we de zorg leveren aan dezelfde doelgroep, spreken we bij SDW en S&L Zorg als het ware toch een andere taal, is er een andere cultuur. Om te komen tot één overkoepelende flexpool moet je een weg vinden, die deze verschillen  overbrugt, niet alleen op de werkvloer, ook op bestuurlijk niveau.”

De praktische kant had wat voeten in de aarde. Denk aan de afstemming van systemen op de HR- afdelingen en de Financiële afdelingen van beide organisaties. De kracht van de flexpool is, dat het aantal diensturen van de nieuwe medewerkers haast wekelijks kan variëren en bovendien kan het aantal uur dat ze bij de ene organisatie en bij de andere organisatie werken ook wekelijks verschillend zijn. Het opstellen van zo’n arbeidsovereenkomst is uiterst complex. Het vraagt om een heel nauwe samenwerking op een gebied waar beide organisaties niet gewend waren samen te werken.

Flexpool voor specialistische zorg
Het werken met mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag vraagt om heel specifieke competenties van het personeel. “Om onrustig gedrag bij de cliënt te voorkomen, is het belangrijk vooraf in te kunnen schatten welke actie nodig is en subtiel te anticiperen. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Bovendien is niet iedereen uit ons vakgebied op de hoogte dat deze bijzondere doelgroep ook te vinden is bij S&L Zorg en bij SDW. Dat zijn twee belangrijke redenen waarom het voor ons moeilijk is, om de juiste medewerkers te vinden”, zo vertelt Van Merode van S&L Zorg.

‘Flex-en’ is de toekomst?
Een job waarin je werkuren flexibel zijn, waarin je werkplek varieert en waar je ook met verschillende collega’s samenwerkt en telkens je talenten in kunt zetten, is volgens Samen in de Regio een uniek resultaat van een vooruitstrevende samenwerking. Het past in deze tijd waarin medewerkers veel waarde hechten aan ‘kwaliteit van leven’. Een baan sluit bij voorkeur aan bij je manier van leven en liever niet andersom. De hoge druk op de arbeidsmarkt in deze specialistische tak van de zorg lijkt een dergelijke samenwerking bovendien noodzakelijk te maken. “We hebben veel waardering voor de verbinding zoals SDW en S&L Zorg die gemaakt hebben. We moedigen anderen aan deze nieuwe aanpak mee te nemen in hun zoektocht naar personeel”, aldus Anita Karremans van netwerkorganisatie Samen in de Regio.

Interesse in deze functie van Cliëntbegeleider Specialistische Flexpool? Kijk dan op S&L Zorg en op SDW.