Verrassend, veelzijdig en midden in de samenleving

25 mei 2020

In de spotlight

Het is één van de eerste zinnen die je tegenkomt op de website van Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht: “BWI legt verbindingen.” Niet verwonderlijk dus dat de organisatie zich als een vis in het water voelt bij Samen in de Regio. Directeur Mark Inja is erg enthousiast over het partnerschap.

BWI zorgt er voor dat inwoners van de gemeente Woensdrecht, van jong tot oud, onderdeel kunnen uitmaken van de samenleving. De organisatie biedt een breed scala van ondersteuning aan op de meest uiteenlopende sociale vlakken, alsmede heel veel activiteiten. Denk aan sport en cultuur maar ook aan maaltijdservice, ondersteuning bij taalachterstand en hulp bij financiële zorgen. Het totale pakket valt niet in een paar zinnen te vatten. Naast zo’n twintig teamleden zijn er tevens ruim 160 vrijwilligers actief.

Groot netwerk

Mark vertelt over het ontstaan van het partnerschap bij Samen in de Regio: “Het leek ons een zeer waardevolle aanvulling op ons netwerk en andersom gold hetzelfde. De praktijk heeft inmiddels ruimschoots bewezen dat het ook werkelijk zo was, en is. Samen bereiken we nog meer mensen en organisaties. Het zou wél mooi zijn als er nog wat meer Woensdrechtse bedrijven aanhaken.”

Hij is verder vol lof over wat Samen in de Regio zoal organiseert. “We haken er graag en zo veel mogelijk bij aan. We denken er ook met veel plezier actief over mee. In die zin zijn we niet alleen graag partner voor het netwerk maar tevens voor de Samen in de Regio organisatie zelf.” De bijeenkomsten die er geregeld zijn beschrijft hij als waardevol: “Er komen mooie inhoudelijke onderwerpen aan bod. Bovendien leer je er veel van elkaar. We brengen als partner best een hoop expertise en ervaring mee en steken bovendien veel op van anderen.”

Actueel

“In deze tijd van de coronacrisis zetten we alles op alles om in contact te blijven met de kwetsbare doelgroepen. Via Samen in de Regio kregen we het aanbod om gratis maaltijden te verstrekken aan kwetsbare mensen, gemaakt door een gulle werkgever. We brengen deze weken 120 maaltijden bij de mensen. Dat moment van contact vertelt ons alles hoe het met de mensen gaat. Daar waar het eventueel misgaat, helpen we hen. Dat geeft aan de maaltijd een onschatbare waarde”, vertelt Mark Inja over een samenwerking met Samen in de Regio die op dit moment nog volop loopt.

Verrassende partnerschappen

Het onderdeel zijn van het netwerk heeft al volop matches opgeleverd, stelt de directeur tevreden vast. Zo is Business Post van WVS de brieven van BWI gaan bezorgen. Inja vertelt: “Daar helpen we niet alleen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee, het is ook een besparing voor ons vanwege de gunstige tarieven.” Tevens ontstond er een mooie samenwerking met de Jumbo supermarkt. Daar leerden medewerkers beter om te gaan met ouderen en zelfs dementie. Dat draagt bij aan de doelstellingen van BWI en levert de winkel klanten op. “Da’s het mooie van zo’n diversiteit aan potentiële partners. Er kan heel veel, je blijft verbaasd over de kruisbestuivingen die ontstaan. Zeker als je open staat voor elkaar. BWI zet er graag alle kennis over sociaalmaatschappelijk zaken voor in.”

Mark sluit af: “Ik denk dat het een zeer nuttig netwerk is voor ieder bedrijf en iedere organisatie, wanneer men er midden in de samenleving wil staan. Je helpt elkaar ook echt op lokaal en regionaal niveau, dat is evenzeer een belangrijke meerwaarde.”