Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo) Brabantse Wal

8 mei 2020

Actueel

Allereerst willen we onze sympathie betuigen aan de zelfstandig ondernemers die getroffen zijn door de maatregelen als gevolg van de COVID-19-crisis. Als ISD Brabantse Wal doen we ons best om zo snel en goed mogelijk onze getroffen ondernemers te ondersteunen.

Tozo regelingen

Er is onderscheid gemaakt binnen de Tozo-aanvragen. De meest voorkomende aanvraag is de Tozo levensonderhoud. De maandelijkse bedragen die gelden voor Tozo levensonderhoud zijn (vanaf de leeftijd van 21 jaar):

  • Maximaal € 1.500,- netto voor gehuwden
  • Maximaal € 1.050,- voor alleenstaanden

Afhankelijk van de (verwachte) inkomsten van de aanvrager wordt de hoogte van de bijstand bepaald. De Brabantse Wal telt inmiddels 1697 meldingen (t/m 6 mei 2020) van zelfstandig ondernemers die gebruik willen maken van de Tozo-regeling levensonderhoud. Per gemeente zijn de meldingen als volgt:

Bergen op Zoom:         1074
Steenbergen:                292
Woensdrecht:               331

 Naast deze aanvragen voor levensonderhoud zijn er ook zo’n 100 aanvragen voor Tozo-bedrijfskrediet. Een ondernemer kan maximaal € 10.157,- lenen tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. 

Wil je weten of je in aanmerking komt voor Tozo? Controleer dit op: www.krijgiktozo.nl. Als hieruit blijkt dat je aanspraak kunt doen en je bent inwoner van Bergen op Zoom, Steenbergen of Woensdrecht, kan de aanvraag digitaal ingediend worden via: https://snelbalie.bergenopzoom.nl/Snelbalie/Burger/Default.aspx

Ondernemers die een aanvraag hebben ingediend

De ondernemer ontvangt een ontvangstbevestiging wanneer de aanvraag is ingediend, waarin staat wat hem/haar te wachten staat. Zo’n vijf weken na het indienen van de (voorschot)aanvraag is deze afgehandeld (betaald). We streven ernaar om deze afhandeling binnen vier weken te laten verlopen. Om dit voor elkaar te krijgen, zetten we extra personeel in. Gezien de noodzaak van de regeling en de verschuiving in taken die deze regeling met zich meebrengt, voeren we op dit moment de regeling met eigen personeel uit. In principe is het niet nodig om contact op te nemen met de ISD over de Tozo-aanvraag als er een ontvangstbevestiging is ontvangen door de ondernemer. Bij het ontbreken van een ontvangstbevestiging of het uitblijven van een betaling na vijf weken, is het uiteraard goed om telefonisch contact op te nemen.

Om de getroffen ondernemers extra tegemoet te komen maken we onderscheid in de noodzaak, die aangegeven wordt vanuit de ondernemer. Wanneer de ondernemer vanwege de eigen financiële situatie geen weken kan wachten op de uitkering, kan er aangegeven worden dat een spoedbehandeling van de aanvraag nodig is. Dit kan zowel tijdens de aanvraag aangegeven worden als nadat de aanvraag is ingediend.

Het nummer waar vragen over Tozo gesteld kunnen worden: 140164, kies het nummer dat bij de ISD hoort in het keuzemenu. Bij de medewerker kan vervolgens aangegeven worden dat de vraag over Tozo gaat.

Financiën
Vanuit de landelijke overheid is er tweemaal in de vorm van een voorschot een bedrag beschikbaar gesteld aan de gemeente voor de betaling en de uitvoering van de Tozo-regeling. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal ondernemers in de gemeente:

Bergen op Zoom:         € 4.469.296,-
Steenbergen:                € 2.177.349,-
Woensdrecht:               € 1.718.960,-

Andere regelingen COVID-19
Naast de Tozo hebben de Brabantse Wal gemeenten ook andere regelingen om inwoners tegemoet te komen. Voor meer informatie over deze regelingen, verwijzen wij u door naar de website van eigen gemeente.