Taal werkt!

Laaggeletterdheid is van alle tijden en komt voor bij alle leeftijden. Laaggeletterden zijn het lezen en schrijven niet echt machtig. Voor autochtone werknemers is laaggeletterdheid vaak iets waar ze zich voor schamen. Er voor uitkomen doen velen niet. Bespreekbaar maken is gevoelig. Er ontstaat een taboe rondom laaggeletterdheid. Voor de werknemer geeft het geregeld de nodige stress, zowel privé als op de werkvloer. Omdat steeds meer werkprocessen gedigitaliseerd verlopen, liggen misverstanden en fouten op de loer. Het kan ook in iemands privéleven voor problemen zorgen, die vroeg of laat op de werkvloer merkbaar worden. Denk aan schulden, een sociaal isolement en zelfs gezondheidsissues.

Kant en Klaar
Het programma Taal werkt!, klik hier voor de digitale flyer,  is ontwikkeld voor werkgevers en maakt het gemakkelijk om op de werkvloer aan de slag te gaan met laaggeletterdheid. Autochtone medewerkers schamen zich en daar ligt een uitdaging. Herkennen van laaggeletterdheid, in gesprek gaan en laaggeletterden over de streep helpen naar een taaltraining. Hoe u dat aanpakt? Het is precies waar we u mee helpen met Taal werkt! en de Taalkit die daarbij hoort:

  • een eenvoudig stappenplan met beschrijving
  • kant en klare documenten (presentatie ‘waarom en hoe’, voorbeeldteksten, best practises)
  • de contactgegevens van lokale taalaanbieders, snel en effectief (gratis) trainingen organiseren
  • certificaten als waardering en motivatie

Starten met Taal werkt! en de Taalkit
Wilt u aan de slag met de Taalkit, neemt u dan contact op met Samen in de Regio. U ontvangt een inlogcode en we kunnen even afstemming te hebben over uw wensen en verwachtingen

Download
Heeft u een inlogcode bij de hand, dan kunt u aan de slag met de Taalkit.