Verbeter de Wereld, Begin een Economie!

Geluk in plaats van product. Welzijn in plaats van welvaart. Wordt het niet eens tijd om ons leven anders in te vullen? Maak kennis met onze Purpose Colleges.

Geen groei, maar bloei

In landen als Nieuw-Zeeland, IJsland en Schotland zijn ze er al langer achter: maatschappelijke bloei is belangrijker dan economische groei. Daarom zijn Welzijnsontwikkeling en Bruto Nationaal Geluk speerpunten van het nationale regeringsbeleid. In Nederland zijn we nog niet zover. Maar we meten ondertussen wel de Brede Welvaart: gezondheid, onderwijsniveau, gevoel van veiligheid en de kwaliteit van de natuurlijke leefomgeving.

 Van welvaart naar welzijn

Ondernemen gaat steeds vaker over de combinatie van geld verdienen én het oplossen van maatschappelijke problemen. Sterker nog, het hoofddoel van bedrijven verschuift van welvaart naar welzijn. En de gevolgen van deze ommezwaai zijn groot. Bedrijven veranderen in organisaties die niet meer alleen voor financiële winst gaan, maar ook voor maatschappelijke winst. Maar hoe doen ze dat?

Purpose Colleges

En dat is dus precies waar de Purpose Colleges over gaan. Die balans in welvaart, welzijn en welbevinden. Hiervoor werkten we samen met Kees Klomp van Thrive Institute. Ondernemers vertellen hoe zij een bijdrage leveren aan de betekeniseconomie. Het zijn mensen die hun geld verdienen met het oplossen van maatschappelijke problemen, mensen die wereldverbeterend ondernemen. Zo hebben we scholieren, studenten, docenten, ondernemers, bestuurders en burgers laten kennismaken met de betekeniseconomie.