Verbeter de Wereld, Begin een Economie!

Er gebeurt veel in de wereld. Om allerlei redenen is het van belang dat we ons leven radicaal anders gaan invullen. Onze huidige levensstijl en het welvaartsysteem blijken niet toekomstbestendig.

Positief perspectief
De betekeniseconomie laat zien dat we de toekomst desondanks met vertrouwen tegemoet kunnen treden. Er tekent zich een nieuw – positief – toekomstperspectief af; een welzijnssysteem waarin we niet langer streven naar maximale economische groei maar naar optimale maatschappelijke bloei!

Betekeniseconomie
In de betekeniseconomie kijken we niet langer alleen naar welvaart en economische bedrijvigheid als maatschappelijke graadmeter voor succes (samengevat in Bruto Binnenlands Product).  Welzijn (de levenskwaliteit) en welbevinden (het individuele geluk) zijn evenzo belangrijk. In de betekeniseconomie is een gezonde balans tussen geld verdienen en geluk verspreiden de motor van bedrijvigheid.

We zien deze ontwikkeling momenteel ook in landen als Nieuw-Zeeland, IJsland en Schotland, waar de plaatselijke regeringen BBP officieel hebben losgelaten. Welzijnsontwikkeling en Bruto Nationaal Geluk zijn de primaire focus van het nationale regeringsbeleid. En ook in Nederland meten we ondertussen de Brede Welvaart. Het is veel meer dan economie en inkomen. Het gaat bijvoorbeeld ook over de gezondheid, het onderwijsniveau, het gevoel van veiligheid en de kwaliteit van de natuurlijke leefomgeving. In Nederland geldt de Brede Welvaart echter nog niet als meest belangrijke ontwikkelmethode

Balans in welvaart, welzijn en welbevinden
Dit heeft grote gevolgen voor bedrijven en bedrijvigheid. Bedrijven veranderen in organisaties die niet langer alleen financiële winstdoelstellingen nastreven, maar tegelijkertijd en gelijkwaardig ook maatschappelijke winstdoelstellingen. Ondernemen gaat in de toekomst over geld verdienen met het oplossen van maatschappelijke problemen. Het hoofddoel van bedrijven is bijdragen aan welzijn in plaats van welvaart. Het gat ligt niet langer in de markt, maar in de maatschappij.

Samen in de regio wil van betekenis zijn
De balans in welvaart, welzijn en welbevinden willen we versterken door middel van Purpose Colleges. Hiervoor werken we samen met Kees Klomp van Thrive Institute. Scholieren, studenten, docenten, ondernemers, bestuurders en burgers laten we kennis maken met de betekeniseconomie. We willen iedereen laten ervaren dat er een ander perspectief mogelijk is, waarbij de economie en welvaart zich niet langer ontwikkelt ten koste van welzijn, maar ten gunste van welzijn.

Ondernemers vertellen
In de Purpose College-reeks laten we ondernemers aan het woord die een bijdrage leveren aan de betekeniseconomie door de manier waarop zij hun bedrijf runnen. Het zijn mensen die hun geld verdienen met het oplossen van maatschappelijke problemen, mensen die wereld-verbeterend ondernemen.

We willen West-Brabant enthousiast maken en mensen die met betekenisvol ondernemerschap bezig zijn of willen gaan hopen we met elkaar te verbinden en te mobiliseren.

Thema’s van de Purpose Colleges
Bouw
Agri
Zorg
Maakindustrie
Horeca
Arbeidsparticipatie