Arbeidsparticipatie

In ons netwerk komt steeds weer naar voren, dat werkgevers zitten te springen om goed personeel. Terwijl er aan de andere kant grote groepen werkzoekenden zijn, al dan niet met een afstand tot de arbeidsmarkt, die niet aan een baan komen.

We zetten arbeidsparticipatie op de agenda, onder meer met de zogenaamde Denktanksessies. We brengen werkgevers en organisaties die betrokken zijn bij het begeleiden van kandidaten met elkaar in gesprek. Zij leren elkaar kennen en komen te weten wat de juiste wegen zijn, om de grote verschillen tussen vraag en aanbod weg te nemen. We zijn op basis van eerder opgehaalde informatie actief aan de slag gegaan en zo ontstond ons initiatief KIJK BINNEN BIJ BEDRIJVEN, een nieuwe schakel tussen werkgevers, werknemers en scholieren. Zo krijgen we de arbeidsmarkt in beweging, in samenwerking met o.a. het Werkcentrum Brabantse Wal.