Subsidie voor taaltrainingen Nederlands

30 januari 2023

Actueel

Als werkgever kun je diverse subsidies aanvragen voor scholing van je medewerkers. Zelfs voor de zzp’ers en uitzendkrachten die voor je bedrijf werken. Heb je medewerkers die een taaltraining kunnen gebruiken, weet dan dat je hiervoor subsidie kunt aanvragen. Via Taal Werkt! zetten wij ons in voor taaltrainingen op de werkvloer.

Subsidie voor werkgevers

Via ‘Tel mee met Taal’ stelt de Overheid jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten die gericht zijn op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid onder werknemers. Interessant voor jouw bedrijf of organisatie?

Tot 28 februari kun je deze subsidie aanvragen.

Taalniveau

Voor een taaltraining met behulp van deze subsidie, moet de werknemer een taalniveau van 2F of lager hebben. Dit is vergelijkbaar met eind vmbo en begin mbo. Medewerkers kunnen Nederlands of een andere taal als moedertaal hebben.

Wanneer is iemand laaggeletterd?

Iemand met een taalniveau onder 2F is laaggeletterd. Laaggeletterdheid bestaat uit moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Zo iemand kán wel lezen en schrijven, maar niet goed genoeg om lekker mee te doen. Op de werkvloer kan dit moeilijkheden geven in het begrijpen van werkinstructies, (mondelinge) werkoverdrachten en het schrijven van mails.

Ook voor anderen

Niet alleen werkgevers, ook scholen, instellingen voor jeugdgezondheidszorg en andere organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. Op de website van ‘Tel mee met Taal’ vind je hierover meer informatie.

Aanvragen

Je kunt de subsidie t/m 28 februari aanvragen via: https://www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers.