St. Samen Werken gaat pottenbakkerij een opknapbeurt geven.

1 juli 2011

Match

Het contact dat was gelegd op de Beursvloer in mei 2011 tussen GGZ WNB en Stichting Samen Werken heeft resultaat opgeleverd. Stichting Samen Werken leverde gereedschap en vakmensen, die kwamen helpen met het opknappen van Den Aarden Kruik. Als tegenprestatie verzorgde GGZ WNB een workshop pottenbakken voor de medewerkers van de Stichting.

Den Aarden Kruik kon tegen kostprijs worden opgeknapt, omdat zowel het personeel als de deelnemers er een flinke steen aan bijdroegen.

Den Aarden Kruik is een werkervaringsplek van de GGZ WNB gesitueerd in de Lievevrouwestraat in de binnenstad van Bergen op Zoom. Den Aarden Kruik bestaat uit een pottenbakkerij, een kaarsenmakerij en een winkel waarin de gemaakte producten worden verkocht.

Opfrisbeurt

Men is met Den Aarden Kruik gestart medio 1992 en na zoveel jaren wel toe aan een opfrisbeurt. De facilitaire dienst van GGZ WNB heeft in 2010 een plan van aanpak met begrote kosten gemaakt. Helaas raakte GGZ WNB vlak daarna in een ernstige financiële crisis, waardoor de onderhoudswerkzaamheden op de lange baan werden geschoven.

8 augustus zijn ze begonnen met hulp van twee vakmensen van Stichting Samen Werken en zeven deelnemers van Den Aarden Kruik. De overige deelnemers konden tijdelijk terecht in DAC het Cromwiel. Ze wisten eigenlijk niet waar ze aan begonnen en wat er op ze af zou komen.

Den Aarden Kruik is een monumentaal pand. Voor GGZ WNB waren er in het pand veel verschillende bedrijven in gehuisvest die ook allemaal hun sporen hebben nagelaten. Ze hebben heel wat bedrading, latjes e.d. weggehaald, de keukenblokken werden gesloopt en aanvankelijk werd de chaos steeds groter.

“Na een aantal weken kwam er echter steeds meer zicht op het eindresultaat. Alle gaten zijn gedicht en de overtollige lampen en luchtfiltersystemen zijn verwijderd, er is een nieuwe pantry gerealiseerd en alles is geschuurd en geschilderd”, aldus de deelnemers.

Dankzij de enorme inzet van de deelnemers en de hulp van Stichting Samen Werken kon na vijf weken weer worden gestart in een schone, ruime werkplaats. De deelnemers konden de klanten in een hernieuwde winkel ontvangen.