Samen krijg je meer voor elkaar

28 november 2019

In de spotlight

Een maatschappelijke welzijnsorganisatie is natuurlijk niets zonder een goed netwerk. WijZijn Traverse Groep maakt daarom veel en graag gebruik van de mogelijkheden die Samen in de Regio biedt. Bestuurder Ad van Rijen legt uit waarom partnerschappen en matches die daaruit voortkomen zo belangrijk zijn.

WijZijn Traverse Groep is in zeven gemeenten actief. Naast Tholen, Rucphen, Roosendaal en Halderberge zijn dat Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen. Die drie Brabantse Wal gemeenten zijn tevens het gebied waar Samen in de Regio een grote verbindende rol speelt en daar sluiten Ad en zijn mensen maar al te graag bij aan.

Veel vrijwilligers

“We geven uitvoering aan individuele en collectieve ondersteuning van kwetsbare burgers”, vat de bestuurder kort samen. Ook de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen valt daaronder, voegt hij toe. In totaal werken er 180 mensen, verdeeld over die gemeenten, en daarnaast nog eens 900 vrijwilligers. “Die werven we zelf, soms via netwerkorganisaties als Samen in de Regio, maar er sluiten uit zichzelf ook geregeld voormalige cliënten en familie aan.” Wie kennismaakt met wat hier zoal bereikt wordt raakt zelf soms ook geïnspireerd, blijkt in de praktijk. En precies dat is wat WijZijn Traverse Groep poogt te bewerkstelligen. “Mede door die vele vrijwilligers behalen we zo’n groot rendement”, legt Ad uit. Hij is ook heel blij dat het met een project als Youth Goals lukt om jeugd en jonge mensen te bereiken, wat tegenwoordig niet per se vanzelfsprekend is.

Spilfunctie

Voor de welzijnsorganisatie is verbinding houden met de samenleving logischerwijs uiterst belangrijk. “We willen zowel met overheid als onderwijs, zorg en bedrijfsleven in nauw contact blijven en op de Brabantse Wal is daar Samen in de Regio een perfecte spil voor. We proberen dan ook bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn, dat levert ons echt veel op. Je komt er met allerlei mensen en organisaties in gesprek en wij vinden er geregeld raakvlakken.” Omdat WijZijn Traverse Groep ook mensen met schuldproblematiek helpt, is er onder meer een nauwe samenwerking ontstaan met de Rabobank – waar ze natuurlijk volop kennis hebben van zowel de materie als mogelijke oplossingen. Een ander duidelijk voorbeeld is een basisschool die ouders weer wat meer betrokken wilde krijgen en de knowhow hiervoor kreeg aangereikt. Er zijn tevens al de nodige projecten opgezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe kansen te geven, vaak in een wat bredere samenwerking met onder meer ISD Brabantse Wal en het Werkcentrum. Natuurlijk opnieuw met Samen in de Regio in een regisserende rol.

“Ik kan iedereen alleen maar van harte adviseren om naar die bijeenkomsten te komen”, vertelt Van Rijen enthousiast. “Het levert mooie matches op en het is echt goed voor het versterken van je netwerk. Het maakt het werken aan een mooiere samenleving vaak toch iets makkelijker en op die resultaten worden we – terecht – afgerekend, door gemeenten maar ook de samenleving. Ons motto is niet voor niets Samen krijgen we meer voor elkaar.”