RSG ’t Rijks blijft bij Samen in de Regio

11 januari 2018

Actueel

Interview met Dome Widdershoven, plaatsvervangend rector bij RSG ’t Rijks.

Waarom blijft RSG ’t Rijks partner van Samen in de Regio?
RSG ’t Rijks, als zelfstandige school, vindt het erg belangrijk om gezien en gehoord te worden. We hebben veel te bieden; technasium, bèta challlenge vmbo, tto havo-vwo, loot en topsport, cultuuropleiding en het reguliere onderwijs in de volle breedte; vmbo, havo, vwo en gymnasium. Natuurlijk hebben we daardoor ook veel te vragen. We willen onze leerlingen al vroeg met bedrijven en instellingen laten kennismaken, zodat ze niet alleen weten wat er allemaal is, maar ook de bedrijven en instellingen ingaan.

Wat is de meerwaarde van partner zijn bij Samen in de Regio?
Sinds we partner zijn van Samen in de Regio hebben we toegang tot een betrokken netwerk van bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties die graag met ons willen samenwerken. Dit is bijzonder waardevol! We organiseren uitwisselingen en kijken in elkaars keuken. Daarnaast zit voor ons de meerwaarde in de evenementen die Samen in de Regio organiseert en de contacten die hieruit voortvloeien. Tijdens deze bijeenkomsten ontstaan regelmatig interessante samenwerkingen die anders misschien niet zo gemakkelijk tot stand waren gekomen.

Op welke opbrengsten van jullie partnerschap zijn jullie het meest trots?
Dat is een moeilijke vraag, we zijn overal trots op waar onze leerlingen bij betrokken zijn. Bijvoorbeeld, op dit moment wordt er gesproken  over de nieuwbouw van een verzorgingstehuis. Onze leerlingen is gevraagd om actief mee te denken over de inrichting van een prikkelende tuin. Het ontwerp van de tuin moet demente ouderen uitdagen om te bewegen en ze moeten er makkelijk hun weg in kunnen vinden. Er zijn ook hele mooie projecten met Stadlander, de gemeente, maakbedrijven, kortom, teveel om op te noemen.

Welke kansen zie je nog voor het verder uitbouwen van het partnerschap bij Samen in de Regio?
Dat we nieuwe bedrijven, die zich in de regio vestigen, snel uitnodigen om deel te nemen aan de diverse vormen van samenwerken. Het moderne onderwijs kan niet zonder het bedrijfsleven.