Ricoh, DHL en Steenspil komen bij elkaar over de (werk)vloer en dat is niet om koffie te drinken!

17 januari 2019

Match

In 2017 maakten Ricoh en DHL kennis met Steenspil, VMBO en beroepsgerichte mavo in de regio Bergen op Zoom, tijdens een netwerkbijeenkomst van Samen in de Regio. Deze partijen, spreken van een “ontmoeting op het juiste moment, het leidde tot de juiste match”. Samenwerken en iets voor elkaar betekenen, dat is waar we het voor doen bij Samen in de Regio. Een mooi voorbeeld van een match en dat delen we graag.

Alles in het belang van de leerlingen
Bij aanvang van de samenwerking is er in nauw overleg gestart met gastlessen aan de leerlingen, rondleidingen door het warehouse en het verlenen van stageplekken. Ricoh en DHL hadden een gemeenschappelijk doel, namelijk een toegevoegde waarde leveren aan het onderwijs en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Voor Steenspil is het van belang, dat de leerlingen een goed beeld krijgen van de beroepen in de logistieke sector.

De samenwerking is vooral praktisch van aard. Op de school is een presentatie gegeven over veiligheidsthema’s. Na de theorie volgde een bedrijfsbezoek en zijn de leerlingen uitgenodigd op locatie in het magazijn. Hier zijn door de ‘DHL-veiligheidsambassadeurs’ praktijkvoorbeelden uitgebeeld waarbij de leerlingen konden bepalen of dat wat ze zagen goed of fout was, een realistisch nagebootste situatie. Zo zagen ze bijvoorbeeld iemand op hakken in het warehouse lopen. De ervaringen die in deze sessie zijn opgedaan zijn door de leerlingen uitgewerkt in een eindpresentatie.  Deze presentatie hebben de leerlingen ‘op locatie’ aan de experts van DHL gegeven inclusief aanbevelingen naar de toekomst.

De  mooiste winst ..
De leukste opmerking die we van de leerlingen kregen was; “Werken in de logistiek is veel leuker dan ik dacht!”, en daar doen we het voor!

Ricoh en DHL spreken hun dank uit aan Hanan, Marjan, Nicolette, Maaike, Judith en het veiligheidsambassadeurs team! Samen in de Regio is al deze mensen dankbaar voor hun waardevolle bijdrage aan ons netwerk en het verslag wat wij daarover ontvingen.