Ready 4 work

21 maart 2017

Match

Sinds januari 2017 gebruikt het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL) de online assessment ‘Ready4work’. Dit digitale systeem dat gebruik maakt van game vaardigheden is toegankelijk voor alle werkzoekende West-Brabantse jongeren. Ze kunnen met dit aanbod hun CV vormgeven, competities testen in de praktijk en zich voorbereiden op solliciteren naar een baan binnen de kansrijke sectoren.
‘Ready4work’ wordt door jongeren in de thuissituatie gebruikt maar wordt ook ingezet door docenten op de Entreeopleiding en door coaches die jongeren helpen bij het voorbereiden op vinden van werk.
‘Ready4work’ is op zoek naar bedrijven die een uitdaging (Challenge) willen aanleveren waarmee jongeren in de game aan de slag kunnen gaan.
Op die manier leren ze competenties in de praktijk brengen.
Zo heeft het Regionaal Bureau Leerplicht zelf aangegeven dat ze graag van jongeren, die thuis zitten zonder dagbesteding, willen weten hoe ze hen het beste kunnen benaderen.
En ook de vraag ‘Wat verwacht je van de gemeente als je op een ondersteuningsaanbod ingaat?”
Voor het bedrijfsleven kun je je voorstellen dat ze graag willen weten waarom een product wel of niet aanslaat bij jongeren? Of ‘Hoe maken we banen in de logistiek aantrekkelijker”?
De werkzoekende West-Brabantse jongeren zijn er mee geholpen en de werkgever kan als tegenprestatie gratis reclame maken voor het bedrijf d.m.v. het vermelden van de website en bedrijfsbeschrijving.