Rabobank print voor BAS

21 juli 2014

Match

BAS staat voor Bergse Actieve Senioren. De vereniging richt zich op de actieve senior vanaf 50 jaar en stelt ontmoeting en belangenbehartiging centraal.

Wat de lokale seniorenvereniging biedt, is niet alleen voor hun leden belangrijk maar vaak ook voor ouderen die geen lid zijn. Daarbij gaat het niet alleen om belangenbehartiging, maar ook om ontmoeting, dienstverlening of om informele zorg. Feit is dat het bij BAS niet alleen gaat om het interne clubgevoel, maar vooral ook om maatschappelijk relevante items. Rabobank Het Markiezaat pikte dit op en sloeg de vereniging een hart onder de riem.

 

Door de wijzigingen in de zorg en de WMO kunnen senioren bijna niet meer in verzorgingstehuizen gaan wonen als ze een lichte handicap, de3menterend of met andere ongemakken te maken krijgen. Om ervoor te zorgen dat iedere ouderen zo veilig mogelijk in zijn of haar eigen woning woont, heeft BAS een checklist opgesteld. Deze is door Rabobank Het Markiezaat een aantal keren geprint zodat de seniorenvereniging hem kan verspreiden onder haar doelgroep. Veiligheid voor alles!