Prokkelen in de keuken

14 juni 2017

Match

De jaarlijkse Prokkelweek is weer gestart. Ook dit jaar waren de ‘prokkelaars’ van S&L zorg weer van harte welkom bij Fort Smakelijk en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt.

Vol overgave stonden zij in de keuken. De prokkelweek is een mooi initiatief waar wij onze partners altijd graag voor benaderen en waar ook altijd direct positief op gereageerd wordt.