Er is de afgelopen jaren veel gesproken en geschreven over Positieve Gezondheid. Waarom is deze kijk op gezondheid zo bijzonder?

Betekenisvol leven

Wanneer de nadruk ligt op positieve gezondheid ligt de aandacht bij de veerkracht en weerstand in plaats van op een mogelijke ziekte en het genezen of voorkomen ervan. Eigenlijk is niet gezondheid het doel, maar het leiden van een betekenisvol leven. Als je hierop inzet, kijk je vooral naar persoonlijke behoeften en ligt de regie bij mensen zelf.

Meer werkplezier

Werknemers die niet goed in hun vel zitten, hebben minder plezier in hun werk en dit kan hun prestaties in de weg staan. Een te hoge werkdruk bijvoorbeeld, zorgt veelal voor stress en daarvan kunnen mensen zich ziek gaan voelen. Maar ook het tegenovergestelde, minder interessante taken en werkzaamheden beneden het niveau, kan ervoor zorgen dat mensen zich ellendig gaan voelen. Meer betekenis en zeggenschap geeft mensen werkplezier, wat een positief effect heeft op de gezondheid.

Beheersing zorgkosten

Wanneer medewerkers of collega’s terechtkomen in het medisch circuit, wat niet altijd door een zorgprobleem hoeft te komen, betekent dit voor velen binnen de organisatie voor stress. Werkgevers hebben kosten aan zorgverzekeringen, collega’s krijgen een hogere werkdruk en de zieken zitten thuis met klachten en soms zelfs met een schuldgevoel. Door een positieve en actieve benadering van fysieke en mentale gezondheid, komt er in beeld wat er écht nodig is. Er wordt gekeken naar wat mensen zelf verstaan onder gezondheid en wat zij denken nodig te hebben.

Betrek meer mensen

Wat betekenisvol is voor mensen zelf, is dat wat invloed heeft op hun welbevinden, welbehagen, geluk en gezondheid. En van de mensen om hen heen. Het is dus van belang om in grotere, overlappende invloedcirkels te denken.

Wij nodigen je uit om te kijken waar jij van betekenis bent en/of kunt zijn. Wij zorgen dat we verbindingen leggen, om jullie te laten samenwerken. Tijdens onze bijeenkomst over positieve fysieke en mentale gezondheid geven wij een voorzetje. Jij doet de rest!