Vraagwijzer

Maatschappelijke organisaties

Over Vraagwijzer

Bij Vraagwijzer kunt u terecht met vragen over zorg & welzijn, wonen, vergoedingen, vervoer & mobiliteit. U krijgt gratis informatie, advies en zo nodig helpen de adviseurs met het invullen van aanvraagformulieren.

 

Inloopspreekuren

U bent van harte welkom op een van de inloopspreekuren, iedere maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur voor bijvoorbeeld:

  • Vragen over zorg & welzijn, zoals dagbesteding, maaltijdendienst, huishoudelijke hulp, thuiszorg, alarmapparaten, terminale zorg, ouderenadvies- en activiteiten, zorginstellingen en mantelzorg.
  • Vragen over wonen, zoals woningaanpassingen, gelijkvloers wonen en verhuiskosten.
  • Vragen over vergoedingen, zoals zorg- en huurtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke heffingen, subsidies en bijstandsaanvragen.
  • Vragen over vervoer en mobiliteit, zoals Deeltaxi, rolstoel en scootmobiel.

’s Middags zijn er geen adviseurs aanwezig, maar is de receptie wel open om folders en formulieren op te halen of in te leveren.

 

 

Over Vraagwijzer

Waarderingslabel

34