Stichting Mozaïk

Maatschappelijke organisaties

Mozaik is een instelling voor specialistische geestelijke gezondheidszorg. Doelgroep van Mozaïk zijn mensen met (ernstige) psychiatrische en/of verslavingsproblematiek in combinatie met (zware) sociale problematiek, dikwijls bovendien met een verstandelijke beperking.

Over Stichting Mozaïk

Waarderingslabel

2