Klaver4 Zorg en Welzijn

Ondernemers / bedrijfsleven

Over Stichting Klaver4 Zorg en Welzijn

Klaver4 is een organisatie die verschillende vormen van hulpverlening biedt aan verschillende doelgroepen.


We bieden individuele begeleiding, groepsbegeleiding en logeeropvang aan volwassenen en kinderen die problemen ervaren in het dagelijks leven. Deze problemen kunnen veroorzaakt worden door autisme, AD(H)D, PTSS, borderline, een (licht) verstandelijke beperking, of andere oorzaken. Onze focus ligt niet op het probleem, maar op de oplossing.


Onze missie hierin is om de zelfstandigheid van de klanten zodanig te vergroten dat zij kunnen functioneren in de huidige maatschappij zonder of met minimale ondersteuning van hulpverleningstrajecten. Klanten versterken in hun eigen kracht en ondersteunen in het vinden van een rol in de maatschappij.


Klaver4 gelooft in haar eigen capaciteiten en die van de klant. De al aanwezige competenties vormen de basis voor het hulpverleningstraject. Zorg moet haalbaar zijn en dicht liggen bij het kunnen van de klant. Dan is er kans van slagen in het traject. Werken aan kleine stappen voorwaarts en behouden van behaalde vaardigheden om zelfstandigheid en zelfvertrouwen te vergroten. Creatief omgaan met het invullen van zorgvragen, afwijken van al bestaande zorgprocessen om zorg passender en effectiever te maken.


Klaver4 is een belangrijk schakel in de zorgketen in de regio. Samenwerking met zorgpartners draagt bij aan een volledig hulpverleningstraject. Klaver4 is ervan overtuigd dat het bieden van de juiste zorg en het preventief handelen in het voorliggend veld de manier is om langdurige hulpverleningstrajecten te voorkomen.

Over Klaver4 Zorg en Welzijn

https://klaver4.nl
Dahliastraat 94b 4613 DP Bergen op Zoom

Waarderingslabel

3