Lionsclub Bergen op Zoom

Maatschappelijke organisaties

Lionsclub Bergen op Zoom is opgericht in 1966 en resideert in ’t Geheim van Bergen. De club bestaat uit zevenendertig leden en heeft in 2016 op Bourgondische wijze haar vijftig jarig jubileum gevierd. De Club heeft anno 2016 een aantal maatschappelijke activiteiten onder haar hoede die variëren van een groot fundraisingproject, de Cultuur Carrousel t.b.v. het Hospice in Bergen op Zoom, een cultuurhistorisch erfgoed project rondom de West Brabantse Waterlinie en een wijnactie waarmee geld voor goede doelen wordt verzameld. Ze speelt ook een zeer actieve rol voor het Samenloop voor Hoop evenement ten behoeve van het KWF. De Club geeft jaarlijks acte de présence bij de Nationale NL DOET dagen.