Lilian Boudewijn

Ondernemers / bedrijfsleven

Over Lilian Boudewijn

Als het leven moeilijk wordt loop ik graag een stukje met u mee.

–       Het verzorgen en begeleiden van een persoonlijk afscheid na overlijden

–       Professionele begeleiding bij verlies door overlijden en andere ingrijpende
levensveranderingen, zoals verlies van gezondheid, ontslag, reorganisatie, echtscheiding

–       Begeleiding tijdens de laatste levensfase

–       Het verzorgen van vieringen en rituelen op andere bijzondere momenten in het leven

–       Bemiddeling bij de financiële afwikkeling van nalatenschappen

Rituelen          Afscheid            (systemisch) Coach                 www.lilianboudewijn.nl