Het Aventurijncollege

Onderwijsinstellingen

Het Aventurijncollege biedt VMBO-onderwijs aan voor de Basisberoepsgerichte Leerweg, Kaderberoepsgerichte Leerweg en de Theoretische Leerweg en richt zich op een uitstroom naar regulier VMBO, MBO niveau 1

Over Het Aventurijncollege

Waarderingslabel

6