WOD4LIF(V)E

Maatschappelijke organisaties

Over WOD4LIF(V)E

WOD4LIF(V)E is een organisatie die zich belangeloos inzet voor een ander. Een glimlach is voldoende als blijk van waardering. Zij vinden het belangrijk dat een gezonde leefstijl voor iedereen haalbaar is, ongeacht hun situatie.

WOD4LIF(V)E richt zich op een aantal punten:

  • Actief: de organisatie zet zich actief in door middel van sport, spel en beweging
  • Energie: zij geven advies over voeding en ontspanning om ervoor te zorgen dat je energie op het gewenste niveau komt
  • Sociaal: via het weggeef- en ‘pay it forward‘-principe willen zij mensen bewust maken van de schoonheid van ‘iets voor een ander doen, puur omdat je het hen gunt’
  • Regionaal: er worden zoveel mogelijk lokale ondernemers bij betrokken om ze te steunen

Betekenis WOD4LIF(V)E

WOD staat voor Workout Of the Day (Training van de dag). Een in de sportwereld veel gebruikte term. Wat zij er mee bedoelen is dat een gezonde levensstijl niet altijd voor iedereen vanzelfsprekend is en dat iedere dag weer een nieuwe uitdaging kan zijn.

LIFE staat voor die gezonde levensstijl en dit doen ze door projecten te ondersteunen zodat mensen een mooie balans krijgen in energie, voeding en ontspanning.

LIVE staat voor actief bezig zijn door sport, spel en beweging. Zij zetten ons actief in om hun hoofddoel “Een glimlach voor iedereen” te kunnen bereiken.

Over WOD4LIF(V)E

https://w4l.nl/
Zuid-Oostsingel 21 4611 BB Bergen op Zoom