Stichting Sport als Middel

Maatschappelijke organisaties

Over Stichting Sport als Middel

Trainers krijgen te maken met signalen van spelers waarvan zij ‘aanvoelen’ of concrete aanwijzingen hebben dat er iets aan de hand is. Stichting Sport als Middel heeft in samenspraak met sportpartners een aanpak opgezet zodat deze kinderen de juiste hulp krijgen én de trainers worden ontzorgd en zich met een gerust hart kunnen richten op het geven van de trainingen.

Bedrijfsleven

Stichting Sport als Middel biedt ondernemers een duurzaam partnerschap zodat ook de kinderen die het (even) moeilijk hebben mee kunnen doen in de sport en daarmee de samenleving.

Gemeente

Stichting Sport als Middel draagt bij aan het structureel uitbreiden en vernieuwen van de preventieve signalerende functie van het voorliggend veld.

Over Stichting Sport als Middel