RSG ’t Rijks

Onderwijsinstellingen

Over RSG ’t Rijks

Regionale Scholengemeenschap ‘t Rijks is een openbare school in Bergen op Zoom. Het is een ‘ontmoetingsschool’ voor leerlingen en leraren van diverse godsdiensten, wereldbeschouwingen en politieke overtuigingen.

Deze verscheidenheid beschouwen ze als een belangrijk voordeel: het brengt begrip en waardering voor ieders levensovertuiging en -visie met zich mee. Respect en verdraagzaamheid ten opzichte van elkaar en elkaars mening vloeien hieruit voort.

Missie

In hun onderwijs legt ’t Rijks het accent op ieders talent. Zij willen kansen creëren voor elke leerling en elke professional om boven zichzelf uit te stijgen, zodat zij met plezier leren en werken in een goede school.

Visie

Kinderen en collega’s leren doordat ze mogen dromen en uitgedaagd worden om boven zichzelf uit te stijgen en het vertrouwen krijgen nieuwe dingen te durven doen. RSG ’t Rijks geeft dit onderwijs vorm samen met hun maatschappelijke partners, in een omgeving die zich kenmerkt door regelmaat en ritme.

 

Over RSG ’t Rijks

http://www.rsgrijks.nl/
Burg. Stulemeijerlaan 24 4611 EG Bergen op Zoom

Waarderingslabel

70

Matches

Bekijk matches van alle partners