Rotary Bergen op Zoom

Maatschappelijke organisaties

Over Rotary Bergen op Zoom

Rotary club Bergen op Zoom staat al sinds 1960 voor inspiratie. Een club die betekenisvol is voor de samenleving. Een club die aansluiting heeft met en bijdraagt aan de maatschappij. Een club die aanzien geniet, niet om wat je bent maar wat je doet. Onderlinge vriendschap, respect en vertrouwen.

Maatschappelijk betrokken en service aan de gemeenschap is een belangrijke pijler binnen Rotary en ook voor deze club. Het doel is het dienen van de lokale gemeenschap. Dit doel wordt bereikt door (lokale) projecten en initiatieven te ondersteunen.

Over Rotary Bergen op Zoom

https://www.rotary.nl/bergenopzoom/
De Moerkens 14 4614 GS Bergen op Zoom