OMO scholengroep Tongerlo

Onderwijsinstellingen

Over OMO scholengroep Tongerlo

Scholengroep Tongerlo is een instelling voor katholiek voortgezet onderwijs, die gymnasium, atheneum, havo, vmbo regulier en met leerwegondersteuning in alle leerwegen en praktijkonderwijs aanbiedt.

Scholengroep Tongerlo bestaat uit drie deelscholen. Elk met een eigen naam en eigen invulling van hun gezamenlijke onderwijsconcept. De drie scholen van OMO scholengroep Tongerlo zijn: het Davinci College, de Norbertus Gertrudis MAVO en het Norbertus Gertrudis lyceum.

Onderwijs met drie A’s

Scholengroep Tongerlo streeft naar onderwijs met drie A’s:

  • Actief: Scholengroep Tongerlo richt de leeromgeving zo in dat leerlingen actief zijn; dat ze op onderzoek uitgaan; dat ze alleen, in kleine groepen en in grote groepen werken. En de school probeert leerarrangementen te maken die de leerling uitdagen om hoger en verder te komen.
  • Attractief: het uitgangspunt is ‘levendig en aantrekkelijk onderwijs motiveert leerlingen’. De vwo-leerling wil onderzoeken om te begrijpen, de havo-leerling wil onderzoeken om met kennis iets te kunnen doen en de vmbo-leerling wil uitzoeken en wil er wat van maken.
  • Aandachtsvol: zorg voor de leerling en voor diens leerproces staat bij Scholengroep Tongerlo centraal. Omdat leerlingen in capaciteiten, zorgbehoeften en leeftijd verschillen, zijn de scholen onderverdeeld in logisch samenhangende clusters, waarin de leerling zich gekend weet én voelt.

Vereniging OMO

Scholengroep Tongerlo valt onder het bevoegd gezag van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) te Tilburg. Hun devies is: ‘Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig.’ Scholengroep Tongerlo geeft hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen.

Over OMO scholengroep Tongerlo

https://tongerlo.nl/
Bovendonk 1 4707 ZH Roosendaal

Matches

Bekijk matches van alle partners