Kiwanis Club Bergen op Zoom

Maatschappelijke organisaties

Over Kiwanis Club Bergen op Zoom

Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor het verbeteren van de wereld, kind per kind en gemeenschap per gemeenschap.

Het motto van Kiwanis is “serving the children of the world”.  Op vele manieren dragen de vrijwilligers van Kiwanis bij aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen, zo ook de club van Kiwanis Bergen op Zoom.

De doelstellingen van Kiwanis zijn:

  • Menselijke en geestelijke waarden boven materiële waarden stellen.
    In het dagelijkse leven toepassen van de Gulden Regel: ‘Behandel een ander zoals je zelf behandeld zou willen worden’.
  • Positief werken aan kansen die op je af komen.
  • Laat zien wie je bent door bewust, actief en doeltreffend mee te doen aan projecten, die kunnen bijdragen aan een betere maatschappij.
  • Door frequent bezoeken van de Kiwanis club blijvende en waardevolle vriendschappen opbouwen.
  • Rechtvaardigheid en loyaliteit bevorderen.

Over Kiwanis Club Bergen op Zoom

https://bergenopzoom.kiwanis.nl/
Zuidzijde Haven 39 4611 HC Bergen op Zoom