Educura

Ondernemers / bedrijfsleven

Over Educura

Educura is een ambitieuze, kleinschalige zorgaanbieder die in de regio West-Brabant-West en Zeeland gespecialiseerde begeleiding biedt aan kinderen en jongvolwassenen met (complexe) ontwikkelingsproblematiek. De organisatie gaat hierbij uit van een integraal perspectief, waarbij de cliënt in relatie tot zijn of haar sociale systeem wordt beschouwd. Educura levert één op één begeleiding op haar locaties, maar ook in de thuissituatie, op school of op de werkplek en groepsbegeleiding, dagbesteding, vakantieopvang en logeerweekenden.

Vanuit haar missie en visie wil Educura een organisatie zijn die ontwikkelt en professionaliseert met het doel om kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen bieden. Educura stelt zich hierbij tot doel om een veilige ontwikkelomgeving te creëren dichtbij de belevingswereld van het kind. Educura hanteert een integraal en vraaggericht perspectief. Educura beschouwt het kind in relatie tot zijn sociale omgeving en bieden hiervan uit een totaalpakket van vroeg signalering tot behandeling en van begeleiding tot tijdelijk verblijf. Aan het fundament hiervan staat een kleinschalig en hecht team van deskundige professionals, die werken op basis van een grote mate van professionele autonomie.
De uiteindelijke doelstelling van de zorg- en dienstverlening is het maximaliseren van de zelfredzaamheid van de cliënt.

Over Educura

https://educura.nl/
Vizier 12 4661 MC Halsteren

Waarderingslabel

3