Buro Pontifex

Ondernemers / bedrijfsleven

Over Buro Pontifex

Jaarlijks scheiden circa 35.000 gehuwde stellen waarbij ongeveer 70.000 kinderen zijn betrokken. Bij veel scheidingen gaat het mis. Door hoogoplopende emoties kan de situatie escaleren met als gevolg kostbare en lange juridische procedures.

In goed overleg

Hoe fijn is het als scheidende stellen een mediator naast zich hebben staan die ervoor zorgt dat ze wél in goed onderling overleg tot afspraken kunnen komen? Een mediator die tegelijkertijd kennis heeft van alle juridische, financiële en fiscale aspecten die een rol spelen.

Bij Buro Pontifex begeleiden ze daarom gezinnen bij alles wat met scheiden te maken heeft. Ze staan bekend om hun onconventionele aanpak. Ze maken emoties hanteerbaar en begeleiden gezinnen bij het maken van duidelijke afspraken die stand houden in de toekomst. Binnen de jeugdzorg begeleiden we hoog-conflict scheidingen op systemische en multidisciplinaire wijze.

Betekenisvol ondernemen

Frank Roelen is de oprichter van Buro Pontifex. Hij weet dat verbindende communicatie bijdraagt aan een wereld die voor iedereen werkt. Frank is zijn werk als mediator gestart omdat hij er in gelooft dat de wereld een mooiere plek wordt als we ons bewuster worden van de relationele dynamiek tussen mensen.

Over Buro Pontifex

Matches

Bekijk matches van alle partners