Our Workflow

Our Workflow is een project dat wij samen met Curio isk hebben opgezet. In samenwerking met partners uit het bedrijfsleven gaan wij jongeren met een migratieachtergrond opleiden voor de arbeidsmarkt, omdat zij nu nog niet in staat zijn een startkwalificatie te halen. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Regio West-Brabant, West-Brabant werkt met Talent en de Provincie Noord-Brabant.

Curio isk, de internationale schakelklas, biedt onderwijs aan jonge nieuwkomers. Binnen deze school is Our Workflow een leerwerktraject, waarin jongeren die geen startkwalificatie kunnen behalen een maatwerktraject volgen waarbij inburgering, inclusief de examinering ervan en praktische arbeidstraining worden geïntegreerd. Het doel is deze jonge nieuwkomers te begeleiden naar inburgering (of een vrijstelling hiervan) en werk in de regio, passend bij hun talenten.

Waarom Our Workflow?

Bij Curio isk start het onderwijs met een intensieve taaltraining en inburgeringscursus. Maar daarmee kun je niet automatisch aan de slag. Het is belangrijk uit te vinden waar de leerlingen goed in zijn en waarin zij willen doorgroeien.

Doelen

Het is de bedoeling dat de locatie een community center wordt waarin leerlingen praktische arbeidstraining krijgen, via intensieve begeleiding, pedagogiek en arbeidstoeleiding. Alles op één plek waar onderwijs, bedrijfsleven en de jongeren elkaar ontmoeten en samenwerken.

In de praktijk blijkt dat de doorstroom van isk-leerlingen met een andere culturele achtergrond naar het regulier onderwijs (waarbij het behalen van een startkwalificatie een uitgangspunt is) heel lastig is en in 60% van de gevallen niet haalbaar is gebleken. Deze leerlingen gedijen vaak beter bij een doorstroom naar werk of naar een combinatie van werken en leren.

Door dit opleidingstraject, Our Workflow, kunnen we het talent van de jongeren beter ontwikkelen en benutten voor de arbeidsmarkt. Bovendien wordt er een sterk fundament gelegd voor een geïntegreerde samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dit kan in de toekomst vanuit het community center nog breder worden benut.

In de praktijk

Bij Our Workflow kunnen leerlingen zich bekwamen in een beroep uit een (of meerdere) van de sectoren. Zij krijgen op de locatie praktijklessen van echte bedrijven en organisaties. Zo leren zij van een fietsenmaker fietsen te maken en repareren, van de restanten van zwerffietsen. Er is een kringloopwinkel, er komt een naaiatelier en in de professionele keuken leren zij hoe ze hygiënisch en veilig eten kunnen bereiden. Dit aanbod wordt aangevuld en uitgebreid.

De sectoren zijn: Horeca & Voeding, Bouw & Techniek, Dienstverlening & Zorg, Plant, Dier & Groen, Logistiek & Mobiliteit, en Verkoop & Retail

Partner worden?

Wil je weten hoe jij met jouw bedrijf of organisatie van betekenis kunt zijn? Neem contact met ons op. Wij bespreken graag de mogelijkheden. Kijk voor meer informatie op www.ourworkflow.nl.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de nieuwste matches.

Our Workflow Experience

Curio TV legt uit

Schoonmaakcertificaat