Voorkomen is beter dan genezen

Een van de bekendste uitspraken over gezondheid is waarschijnlijk ‘voorkomen is beter dan genezen’. In de afgelopen twee jaar, werd duidelijk hoe belangrijk gezondheid is. Zeker omdat de druk op de zorg onvoorstelbaar groot werd. Een virus bestrijden is tot daaraantoe, maar zorgen dat mensen hun levensstijl veranderen om minder vatbaar te zijn voor ziektes, dát wordt de echte strijd.

Fysiek en mentaal fit

Naast het bestrijden van de bekende slechte gewoontes, is er ook meer aandacht voor een goede fysieke en mentale gezondheid. Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat is waar iedereen naar zou moeten streven. “Je bent de baas over je eigen lichaam,” zei Diederik Gommers in zijn presentatie tijdens de Maatschappelijke Beursvloer ‘Mentaal en Fysiek Fit’. Maar wat als je je zorgen maakt, niet gelukkig bent, slecht slaapt? Dan is het lastig om de rest wél goed te doen. Het gaat dus om het vinden van balans en het oplossen van alles dat dit in de weg staat.

Lokaal Preventieakkoord

De gemeente Bergen op Zoom wil een bijdrage leveren aan de mentale en fysieke gezondheid van haar inwoners. Daarom is de gemeente niet alleen aangesloten bij het Nationaal Preventieakkoord, ook maakt zij zich sterk voor een lokale opzet. Het Lokaal Preventieakkoord moet zorgen voor een vitale gemeente, waarbij alle partijen samenwerken: werkgevers, werknemers, zorginstellingen en overheid.

Deze lokale preventieaanpak gaat over een combinatie van thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord aangevuld met lokale thema’s, zoals een gezonde leef- en/of werkomgeving, het terugdringen van armoede en de toename van mentale gezondheid. Een aantal partners heeft al aangegeven deze ambitie te ondersteunen en te ondertekenen.

Een bijdrage leveren?

Nu zijn wij op zoek naar meer; meer partijen en meer ideeën en/of initiatieven. Kun jij een bijdrage leveren om inhoud te geven aan dit Lokaal Preventieakkoord? Laat het ons weten via info@sameninderegio.nl.

Blijf op de hoogte van de ideeën en initiatieven.