Lekker prokkelen!

3 juli 2018

Match

Jaarlijks vinden in de eerste week van juni, overal in Nederland, activiteiten plaats waarbij mensen met en zonder een beperking elkaar ontmoeten. De activiteiten heten “Prokkels” en dragen bij aan de integratie en participatie van mensen met een beperking. Prokkelen is een laagdrempelige manier om te laten zien dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Samen in de Regio zet zich in, om de Prokkelstages te realiseren tussen bedrijven en maatschappelijk betrokken organisaties.

Al zijn het maar kleine taken, de Prokkelaars stralen als zij hun bijdrage kunnen leveren en een beetje verantwoordelijk mogen zijn. Als ze dan ook nog een complimentje krijgen, word je getrakteerd op een grote glimlach. En zo is deze dag ook voor de medewerkers van onze partners een onvergetelijke dag. Want niets is mooier dan met zoiets kleins een wereld van verschil maken. Bij onze partners Fort Smakelijk’t Rijks en de Kringloper gingen de prokkelaars van S&L Zorg aan de slag.

De opbrengst van zo’n ontmoeting is waardevol, ook voor de lange termijn. De belevingswerelden komen dichter bij elkaar, je leert elkaar kennen en er is meer begrip. Zo zijn de Prokkeldagen een inspiratie voor elke nieuwe dag!