Lekker aanschuiven bij KerstINN van WéViGé

2 januari 2020

Actueel

Stichting Welzijn Visueel gehandicapten, WéViGé, heeft binnen het netwerk van Samen in de Regio een goede band opgebouwd met enkele andere partners. Elk jaar kan WéViGé voor de KerstINN met hun leden inmiddels rekenen op heerlijke versnaperingen. Geen grote investeringen, maar een bescheiden verzoek. Dat maakt het voor TanteLouise, Sardonospromoties en Titurel leuk om elk jaar die kleine bijdrage te leveren. En met die aandacht maken zij het verschil voor de gasten die aanwezig zijn bij de KerstINN van Stichting WéViGé.

Kees Spikker is enthousiast en dankbaar en stuurde ons zijn verhaal ….

KERSTINN WÉVIGÉ DONDERDAG 19 DECEMBER 2019.

De jaarlijkse Kerst Inn van de stichting WéViGé was, dankzij de medewerking van velen, weer een groot succes.

Het bestuur was met de vrijwilligers al in de ochtend aanwezig in het ouderensteunpunt aan het Zonneplein in Bergen op Zoom.

De zaal en tafels werden feestelijk versierd met o.a. de Kerststukjes welke werden gemaakt door Siska en Ad Dons.

 

 

Vanaf 13.00 uur kwamen de gasten, visueel gehandicapte senioren, uit de regio binnen.

Om 13.30 uur werden de aanwezigen verwelkomd door erelid Jan van Pul, hierna nam voorzitter Kees Spikker het programma door

De muzikale omlijsting werd verzorgd door het Koor van tante Door.

Intussen werden de heerlijkheden van Titurel, Partybureau Sardonos en de hapjes van Tante Louise geserveerd en vonden gretig aftrek.

 

Iedereen ontving een doos bonbons die werd aangeboden door de volenteers van

SABIC, deze werden gemaakt door leerlingen van de Montessorischool middels een workshop bij Esther Hazen.

Voornoemde waren enkele matches die wij hebben gemaakt bij de bijeenkomst Meet4Match van

Samen in de Regio.

 

Aan het eind van de middag ging iedereen met een  tevreden  gevoel naar huis.

Enkele afwezigen die wegens ziekte niet konden deelnemen werden bezocht door bestuursleden van de stichting WéViGé.

 

Wij wijzen u graag op onze pagina op: www.facebook.com/wevige en de website www.wevige.nl

Ook willen wij u nogmaals dankzeggen voor uw ondersteuning op welke wijze dan ook en wensen u een voorspoedig 2020.

 

Stichting WéViGé

namens deze,

 

Kees Spikker, voorzitter.