Krachten bundelen voor algeheel welzijn

17 juni 2022

Match

“Niet de klacht centraal zetten, maar het algehele welzijn van de mens. Dat is waar we ons samen voor willen inzetten!” Een mooi voornemen werd omgezet tot een waardevolle verbinding. De match tussen Inspirante en Lilian Boudewijn ontstond tijdens de Maatschappelijke Beursvloer op 24 mei in het Markiezenhof.

Psychosomatische klachten

Lilian: “Verlies hoort bij het leven we krijgen er allemaal mee te maken. Verlies door overlijden, echtscheiding, verlies van een baan, een doel of perspectief, verlies van gezondheid, ongewenste kinderloosheid en tal van andere zaken. Als het niet lukt om met hulp van familie en vrienden de kracht te vinden door deze moeilijke periode heen te komen, kun je last krijgen van stress en zelfs psychosomatische klachten.”

Het komt vaak voor

“Dit kunnen gevoelens zijn van spanning, nek en schouderklachten, hoofdpijn, rugpijn, ademhalingsklachten, hartkloppingen, concentratieproblemen, vermoeidheid of slaapproblemen,” vervolgt Lilian. “Zowel Marco als ik worden in onze dagelijkse praktijk meer dan eens met deze klachten geconfronteerd.”

Gezamenlijke verbindingen

Beide partners waren bij de Maatschappelijke Beursvloer ook ondertekenaars van het Lokaal Preventieakkoord. Dat er dan naast alle goede individuele initiatieven van de diverse aanwezigen ook gezamenlijke verbindingen ontstaan, is extra bijzonder!

Afspraken gemaakt

Marco Smeekes van Inspirante behandelt in zijn praktijk mensen via o.a. Psychosomatische Fysiotherapie en Lilian begeleidt mensen via diverse activiteiten bij Verlies en Verandering. “Fijn dat we afspraken hebben kunnen maken om, daar waar mogelijk, onze krachten te bundelen.”