Kellebeek college doet het weer!

12 juni 2017

Match

In de tweede helft van juni zullen de 18 containerunits van Roeivereniging Aquarius worden opgepakt en verplaatst naar hun nieuwe locatie aan de Binnenschelde.

Daarom wordt er nu volop gewerkt om het gebouw verhuisklaar te krijgen, o.a. met hulp van het Kellebeek college.
Via Samen in de Regio zijn het Kellebeek college in Bergen op zoom en Aquarius met elkaar in contact gekomen. De school stimuleert het dat haar leerlingen zich sociaal maatschappelijk inzetten. Op woensdag 31 mei jl. hebben 8 jongeren van de entreeklas daarom flink meegeholpen. Twee weken geleden kwamen 4 leerlingen helpen, dit was zo goed bevallen dat er naast 2 bekende gezichten nog 6 andere leerlingen en een begeleider hiervoor enthousiast gemaakt zijn.
Ondanks dat wat meer en beter gereedschap goed van pas had gekomen is er weer behoorlijk wat werk verzet. Ook de leerlingen die meededen aan de ramadan hebben goed meegewerkt, iets wat gezien de warmte en fysieke inspanning zeker een compliment waard is! De begeleiders Dennis, Wil en Paul deden zelf ook niet onder voor de leerlingen. Leerling Willie, die handmatig een verwarming uit de muur kan trekken, bleef zelfs na schooltijd nog om het karwei af te maken.
Al deze inspanning is voor een nieuw clubhuis voor RV Aquarius. Gezien de beperkte financiële middelen van de roeivereniging zijn ze heel blij met de participatie van vele vrijwilligers en van maatschappelijk verantwoorde ondernemers. Niet alleen het gebouw, maar ook zoveel mogelijk van de materialen die bij het demonteren vrij komen zullen worden hergebruikt. Het verhuizen zelf zal 1 dag duren, maar voorafgaand en achteraf moet er dan natuurlijk nog wel e.e.a. gebeuren aan het gebouw. Als u zin heeft om mee te helpen, meldt u zich dan vooral bij Roeivereniging Aquarius! Als tegenprestatie zal RV Aquarius u leren roeien.