Je cliënten verder helpen met je netwerk

11 mei 2020

In de spotlight

ZEP XL is een organisatie die zich inzet voor mensen met verschillende zorgvragen. Dat is maatwerk en kan bestaan uit begeleiding aan huis of beschermd wonen met 24/7 begeleiding en dagbesteding. Een zinvolle invulling van de dag is onder meer waar werkcoaches Fleur van Gorkum en Marc Scheepers zich over buigen. De zelfstandigheid van cliënten wordt als uiterst belangrijk gezien maar de organisatie kijkt waar nodig wel steeds mee.

Een dagbesteding kan ook een baan zijn, of vrijwilligerswerk. “We kijken altijd samen met de mensen die we begeleiden naar wat ze willen en wat er kan”, vertelt Marc. “Niet alleen voor cliënten die in onze eigen locaties wonen. Dat doen we tevens voor GGZ-WNB.” En er komt binnenkort via tanteLouise eveneens een nieuw gezelschap bij, een samenwerking die in eerste instantie via het Samen in de Regio netwerk ontstond.

Samen kansen creëren

De doelgroep waarvoor ZEP XL actief is, kun je gerust divers noemen. Van mensen met fysieke dan wel verstandelijke beperkingen tot verslavingsproblematiek of sociale achterstanden. “Dat maakt ons vak ook zo mateloos interessant”, vinden de coaches. “Geen dag is hetzelfde en we zijn altijd bezig nieuwe kansen te creëren voor mensen die dat ook echt graag willen.” Meetellen en gewaardeerd worden om wie je bent en wat je bijdraagt is belangrijk. Dat realiseren is een enorme uitdaging, die je zonder een zeer serieus netwerk nooit voor elkaar krijgt. Precies daarom is het partnerschap met Samen in de Regio een schot in de roos. Fleur: “We werden een aantal jaren geleden hiervoor benaderd en zeiden meteen ja. Het heeft ons al heel veel gebracht.”

Altijd maatwerk

De cliënt centraal stellen… Het klinkt zo mooi en ergens ook heel vanzelfsprekend. Dat is immers waar goede zorg en begeleiding om dient te gaan. Maar zoiets realiseren voor een zeer diverse groep mensen – met allemaal hun eigen wensen, verwachtingen en soms ook beperkingen – is geen sinecure. Marc vertelt: “Standaard oplossingen bestaan niet. Het is vooral een kwestie van kansen zien en samen kijken naar wat er mogelijk is, met de cliënt in eerste instantie maar ook met de partijen in je netwerk die kunnen helpen.” Hij heeft bijvoorbeeld goede contacten met Bouwmensen, óók een partner van Samen in de Regio, en heeft zo al eens stages of leerwerkplekken weten te organiseren. “We zijn altijd uit op het hoogst haalbare realiseren.”

Mooie matches

Directe matches zijn er ook maar genoeg, aldus Fleur. “We hebben voor Samen in de Regio wel eens goodiebags ingepakt bijvoorbeeld. En eigenlijk is tanteLouise ook een mooi voorbeeld. Een cliënte van ons, met een visuele beperking, is daar vrijwilligerswerk gaan doen en onze houtbewerkers hebben kweekbakken op rolstoelhoogte gemaakt voor de bewoners. Andersom willen wij cliënten van Moermont met niet-aangeboren hersenletsel een zinvolle en passende dagbesteding gaan aanbieden. We zijn met tanteLouise in contact gekomen via het netwerk dat Samen in de Regio ons biedt. Mooie matches toch?”