Jaarlijkse Kerstinn WéViGé wederom zeer succesvol

5 januari 2017

Match

De jaarlijkse Kerstinn van de stichting WéViGé was, dankzij de medewerking van velen, weer een groot succes. Op 22 december vond de jaarlijkse afsluiting plaats bij het ouderensteunpunt aan het Zonneplein te Bergen op Zoom, dit jaar wederom dankzij de giften van Bakker Groffen en Sardonos Promoties.

De zaal en tafels werden feestelijk versierd met o.a. de kerststukjes welke werden gemaakt door de stichting zelf. Vanaf 13.00 uur kwamen de gasten, visueel gehandicapte senioren, uit de regio binnen. Zij werden welkom geheten door voorzitter Jan van Pul, waarna secretaris Kees Spikker het woord overnam.

Intussen werden de heerlijkheden van Bakker Groffen en partybureau Sardonos Promoties geserveerd. Net als voorgaande jaren vonden de hapjes gretig aftrek en liet het de deelnemers zich smaken.

Voornoemde kwam tot stand door middel van enkele matches via het netwerk van Samen in de Regio. Jaarlijks weten de partners elkaar te vinden op de Beursvloer waar zij de samenwerking bekrachtigen.