Internationaal Gezelschap van Cargill klust bij S&L Zorg

15 mei 2013

Match

Op 28 mei jl. hebben de Europese HR managers van de verschillende Starches & Sweeteners locaties van Cargill gezamenlijk gewerkt aan een Cargill Cares activiteit in Bergen op Zoom. Tijdens een tweedaagse meeting hebben zij als groep voor een middag/avond hun diensten aangeboden aan de Lambertijnenhof van S&L Zorg.

S&L zorg verleent begeleiding en zorg aan mensen met een verstandelijke beperking in westelijk Noord-Brabant.

Na instructies van de huismeester en onder enthousiaste begeleiding van enkele medewerksters hebben ze in twee groepen gewerkt aan het schoonmaken en opnieuw verven van het tuinmeubilair. Daarnaast hebben zij ook hun terrassen veilig gemaakt door alle tegels vlak te leggen en boomwortels te verwijderen. Doordat Cargill met een relatief grote groep collega’s kwam is er veel werk verzet. Tijdens het werk waren er hele leuke momenten met de bewoners en het internationale gezelschap van HR Managers kijkt dan ook terug op een zeer geslaagde activiteit!