In gesprek met CDA Tweede Kamerlid René Peters

11 maart 2021

Match

Op dinsdag 9 maart 2021 organiseerde Jan de Waal van CDA Bergen op Zoom een Teams meeting met CDA Tweede Kamerlid René Peters, Anita Karremans van Samen in de Regio en vertegenwoordigers van bedrijven (Ricoh, DHL en Rabobank), overheid (gemeente), onderwijs (Curio isk) en maatschappelijke organisaties.

Vergeten groep

Onderwerp van het gesprek was arbeidsparticipatie en welke ideeën en ervaringen deelnemers hebben. Zij gaven naast hun mening vanuit hun kennis en achtergrond maar ook hun knelpunten aan. Het kwam naar voren dat er iets gedaan moet worden in het kader van arbeidsparticipatie: de grote groep werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Deze ‘vergeten’ groep bestaat uit mensen met in een uitkeringssituatie, anderstaligen en statushouders. René Peters gaf een korte toelichting over de geschiedenis van de SW naar de Participatiewet en hij stelde de vraag: “Wat kunnen we lokaal doen?”.

Teveel regels

Een probleem is dat gemeenten niet weten wat de capaciteiten zijn van de werkzoekenden die voor bedrijven geschikt zouden zijn. Bedrijven willen deze mensen graag aannemen, maar zien vanwege alle regels door de bomen het bos niet meer. Waar moeten ze aankloppen?

Het blijkt o.a. dat in sommige gevallen mensen al jaren dezelfde (gesubsidieerde) functie hebben, mogelijk zouden kunnen doorstromen. Op die manier komt er weer een plek vrij voor iemand anders. Deze zorg na bemiddeling is er niet. Iets wat Anita Karremans bevestigde en waarop René Peters reageerde met het voorstel: “Laten we een keer samen gaan zitten met de bedrijven om te zien wat we kunnen doen”.

Pilot: regelvrije omgeving

Tijdens de Teams meeting werd iedereen geïnspireerd om actie te ondernemen. Alle deelnemers kwamen met ideeën om bij te dragen aan een meer sociale maatschappij. Niet alleen vanuit de bestuurlijke kant, maar ook van de bedrijfskant van DHL, Ricoh en Rabobank kwamen er allerlei interessante ervaringen en gezichtspunten naar voren.

Naar aanleiding hiervan werd geopperd om een experiment c.q. pilot op te zetten voor een ‘regelvrije omgeving’; een gemeentelijk uitzendbureau (basis in de Participatiewet) en de doorstroombevordering te bekijken. René Peters pakt dit op en er komt een vervolggesprek. Tijdens de rondvraag werd opgemerkt dat hier niet alleen gepraat wordt, maar dat er ook heel positief acties worden ondernomen. Dit beaamden alle deelnemers!