Hoe komen we sterker uit de crises?

3 februari 2022

Actueel

Hoe kunnen we de chaos omarmen en er sterker uitkomen?

Tijdens deze verrassende netwerkavond op 10 maart ligt de focus op het belang van regionaal samenwerken en persoonlijke keuzes.

Persoonlijke verandering

Professor Jan Rotmans is onze gast. Hij spreekt over de noodzaak van systeemveranderingen. Veel mensen voelen zich machteloos en denken dat persoonlijke keuzes en acties weinig uithalen om systemen te veranderen. Maar we zijn minder machteloos dan we denken. Systeemverandering begint juist bij persoonlijke acties en keuzes, alles begint bij persoonlijke verandering.

Jan Rotmans doet wat weinigen doen: hij neemt een helikopterperspectief. Hij kijkt breed naar vele sectoren in de samenleving en plaatst alles wat er gebeurt in een historisch ontwikkelingskader. Een tijdperk van exploitatie en ongebreidelde groei eindigt. De bestaande manieren van organiseren hebben hun houdbaarheidsdatum overschreden. Nu is er een andere organisatie van het leren nodig!

Nadat professor Rotmans ons op scherp heeft gezet is er volop gelegenheid tot netwerken en de kracht van betrokken ondernemen bij Samen in de Regio te ervaren.

Locatie

Da Vinci College, Bovendonk 1 in Roosendaal

Programma 

17.45                  Inloop en walking dinner
18.45                  Lezing Professor Jan Rotmans
19.30                  Vragen
20.00                  Plenair programma met daarna gelegenheid tot netwerken
22.00                  Vol inspiratie huiswaarts