Samenwerken aan gezondheid!

4 jul 2022

Gemeente Steenbergen gaat voor een lokaal preventieakkoord, om de gezondheid van haar inwoners te verbeteren. Na de realisatie van een succesvol sportakkoord, bouwt de gemeente graag met de bestaande en nieuwe partners verder aan de realisatie van een preventieakkoord. Ook wanneer je gewoon vanuit interesse wilt aansluiten, ben je welkom. We maken deze avond een begin met gezamenlijke concrete afspraken die bijdragen aan gezondheidsbevordering in Steenbergen.

Programma

  • Opening: start en doel traject
  • Beleidscontext en gezondheidscijfers door gemeente Steenbergen en GGD-West Brabant
  • Van nationaal naar lokaal: JSO
    – Toelichting proces: van nationaal naar lokaal preventieakkoord
    – Inventarisatie: wat wil jij doen in Steenbergen?
  • Samenvatten en vooruitblikken

Wanneer?

Maandag 4 juli 19:30-21:30 uur
Inloop vanaf 19:00 uur

Waar?

Locatie SC Welberg, Hoogstraat 17
4651 XA Steenbergen

Info en aanmelden

Aanmelden via e-mail: preventieakkoord@gemeente-steenbergen.nl
Vragen? Neem neem telefonisch contact op met Milan Nieweg, procesbegeleider JSO: 06 111 65 407