Werkgeverscongres

8 mrt 2022

De Wasstraat

Er zijn veel knelpunten op de arbeidsmarkt. Te veel werkzoekenden staan aan de kant en vacatures worden niet ingevuld. Hier gaan we iets aan doen! Samen met o.a. WSP Werkcentrum Brabantse Wal, Our Workflow en MKB Bergen op Zoom worden werkgevers uitgedaagd om het anders aan te pakken.

Dit doen wij tijdens het Werkgeverscongres ‘De Wasstraat’. Het is van belang dat werkgevers en werknemers zich gehoord voelen. Op het congres krijgen zij inzichten in het verduurzamen van werk door middel van inclusief herverdelen en slimmer organiseren van werkzaamheden, samenwerken en verbinden.

Deze bijeenkomst is dinsdag 8 maart in De Maagd.

Gastspreker Martin Kniest

Martin Kniest is eigenaar van een aantal wasstraten in Deventer en omgeving. In zijn bedrijf, Matz Social, werken vooral mensen vanuit het LDR, statushouders, ex-gedetineerden en andere doelgroepen vanuit UWV. Hij wil andere werkgevers graag verleiden om dit ook te gaan doen. Op landelijke tv heeft hij in 2021 bij NPO een eigen tv-programma gehad. De documentaire ‘De Wasstraat’ gaat om de mensen, wat ook de drijfveer voor deze werkgever is.

Afstand verkleinen

Niet alleen kandidaten kunnen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, soms hebben ook werkgevers een grote afstand tot deze talenten. Werkgevers worden verleid kansen te zien voor nieuwe werktalenten. Hiermee kunnen zij direct aan de slag!

Ben je er bij op dinsdag 8 maart van 13.00 uur tot 17.00 uur? Tot dan.

Aanmeldingen zijn gesloten.