Verstedelijkingsakkoord

19 okt 2022

Triple Helix Netwerkavond 

Lokale kansen verzilveren door regionaal samen te werken, daar draait het om bij deze bijeenkomst!

Professor Jan Rotmans spreekt over de noodzaak van samenwerking binnen regio’s en het belang van triple helix. Je bent van harte welkom van 17.45 uur tot 22.00 uur voor een goed gesprek en een nieuwe kijk op samenwerken.

Stedelijke regio West-Brabant West

West-Brabant West wil een bijdrage leveren aan de verstedelijkingsopgave van het Rijk, de Randstedelijke agglomeratie en de Brabantse stedenrij. Het opstellen van de Regionale Investeringsagenda is al begonnen. Jouw hulp is nodig om het plan een stap verder te brengen.

De stedelijke regio West-Brabant West bestaat uit de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht. In de stedelijke regio werken deze gemeenten samen met het Waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant.

Programma

17.45 uur  Inloop genodigden met walking dinner

18.30 uur  Welkom

18.35 uur  Opening burgemeester Han van Midden

18.45 uur  Professor Transitiekunde Jan Rotmans

19.45 uur  Interview wethouders Demmers en van Gestel

20.00 uur  Jack Zagers namens VNO-NCW Brabant Zeeland

20.10 uur  Triple helix in gesprek

20.45 uur  Afsluitend woord burgemeester Han van Midden

21.00 uur   Uitgebreid netwerken met informatiehoek Regionale Investeringsagenda

22.00 uur  Vol inspiratie huiswaarts

Locatie

Da Vinci College, Bovendonk 1, Roosendaal

Introducé

Voor deze avond worden ook lokale jongeren vanaf 16 jaar uitgenodigd. Zij zijn de toekomst en hun inbreng is belangrijk. Breng je ook een jonge introducé mee die graag wil meedenken en praten over de toekomst van onze regio? 

Het belang van samenwerking

Bekijk de video over het belang van samenwerking binnen de regio West-Brabant West.

Aanmelden

Je kunt je niet meer aanmelden voor dit evenement.